CEI - Program razmjene znanja Italija: otvoren natječaj
CEI program razmjene znanja Italija objavio je poziv za dostavu iskaza interesa za sudjelovanje u programu koji se temelji se na sufinanciranju projekata i programa koji imaju za cilj transfer znanja i najboljih praksi iz zemalja EU (članica CEI-a) u zemlje koje nisu članice EU, odnosno CEI-ja.
Projektni prijedlozi trebaju biti u skladu sa Pozivom prijaviteljima 2014 i CEI akcijskim planom 2014 -2016.
Program raspolaže sa 260.000 EUR, a najviši iznos pojedinog projekta po ovom pozivu ne smije iznositi više od 50% ukupnog iznosa projekta odnosno najviše 40.000 EUR.
Prihvatljive prijavitelje čine javna i privatna poduzeća, međunarodne i nevladine organizacije koje rade u cilju javnog interesa, npr. nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, edukacijske i istraživačke institucije, organizacije koje se bave zaštitom okoliša dok su prihvatljive aktivnosti sve koje imaju za cilj efikasan transfer znanja i najboljih praksi odnosno poslovne radionice, razmjena osoblja, studijska putovanja, pomoć u pripremi strateških dokumenata (npr. razvojnih planova, reforma, strateških studija i sl.), transfera tehnologije i tehničke pomoći.
Popunjeni obrasci za iskazivanje interesa zaprimati će se zaključno sa 10. srpnjem 2014. godine.
Sve ostale podatke možete pronaći na službenoj poveznici.