''Doktorirala Koraljka Rajković Molek'', Novi list, 14. 5. 2014.

MEDICINSKI FAKULTET

Doktorirala Koraljka Rajković Molek
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Povezanost molekulskih podtipova raka dojke i eksperzije NF-kB i HIF-1a« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane patologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Koraljka Rajković Molek. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su: prof.dr. Nives Jonjić, prof.dr. Jasminka Jakić Razumović, prof.dr. Marija Petković i prof.dr. Elvira Mustać. (I.Š.K.)