PFRI Potpisano pismo namjere
Utorak, 20.05.2014.

utorak, 20. svibnja 2014.
Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin prisustvovao je potpisivanju pisma namjere, koje je danas povodom Europskog dana pomorstva, održano na Pomorskom fakultetu. Riječ je o pismu namjere o izdavanju certifikata European Logistics Association završenim studentima diplomskog studija Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu (mag. ing. logist.). Potpisnici pisma namjere su: European Logistisc Association (ELA) sa sjedištem u Bruxellesu, Hrvatsko društvo logističara (HRLA) i Pomorski fakultet u Rijeci.
Pismo namjere potpisano je u svrhu razvoja, širenja i primijene logistike i upravljanja dobavnim lancem na području Republike Hrvatske i Europske unije te u cilju specijalističke izobrazbe logističara.
Izdavanje stručnog certifikata cESLOG – Candidate European Senior Logistician studentima Pomorskog fakulteta u Rijeci u skladu je s Europskim kvalifikacijskim standardima za logističare (ELAQF Qualification Standards for Logistics professionals).
Potpisivanjem pisma namjere studenti u Hrvatskoj po prvi će puta pored diplome magistra struke dobiti i spomenuti europski certifikat, čime se dokazuje njihova kompetencija i priznavanje diplomskog sveučilišnog studija Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu u cijeloj Europi.