Ponavljanje studentskih izbora
Petak, 30.05.2014.

petak, 30. svibnja 2014.
Centar za studije Sveučilišta u Rijeci obavještava studentice i studente da će za neke izborne jedinice studentski izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2014. godini biti ponovljeni. Na izbornim jedinicama navedenima u rektorovoj Odluci (u privitku), izbori će biti održani u utorak, 17. lipnja 2014. od 8 do 20 sati. Postupak kandidiranja otvoren je zaključno sa 6. lipnja, a lista kandidatkinja i kandidata bit će objavljena 9. lipnja 2014.