''Centar za informiranje o dvojezičnosti'', Novi list, 30. 5. 2014.

FILOZOFSKI FAKULTET
OSNIVANJE OGRANKA


Centar za informiranje o dvojezičnosti
 
 
RIJEKA » U sklopu projekta »Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)«, koji financira Europska unija kroz Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci osniva se ogranak centra za informiranje o dvojezičnosti Bilingualism Matters, čije je sjedište na Sveučilištu u Edinburghu – najavila je na jučerašnjoj konferenciji za novinare voditeljica ogranka doc. dr. Tihana Kraš. Svečano otvorenje ogranka bit će 6. lipnja u 14 sati u Gradskoj vijećnici, a tom će prilikom osnivačica i direktorica centra Bilingualism Matters prof. dr. Antonella Sorace sa Sveučilišta u Edinburghu održati predavanje na engleskome jeziku pod naslovom »Dvojezičnost u djetinjstvu: činjenice, prednosti i izazovi«. Naglašavajući kako se radi o jednoj od vodećih znanstvenica u svijetu na području dvojezičnosti, doc. dr. Kraš je istaknula kako je prof. dr. Sorace prije dvije godine gostovala u Rijeci te da riječki ogranak, koji je dobio naziv Bilingualism Matters@Rijeka, ima cilj informirati javnost o dvojezičnosti, razvijati svijest o njezinoj važnosti i prednostima te je promicati u društvu.
    – Ogranak će promicati oblike dvojezičnosti koji se odnose na učenje stranih jezika, učenje hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika, uporabu dijalekata hrvatskoga jezika te manjinskih i ugroženih jezika u našoj sredini, a tim ogranka čine članovi filoloških odsjeka za anglistiku, germanistiku, kroatistiku i talijanistiku te Odsjeka za kulturologiju, kao i studenti te vanjski suradnici, kazala je doc. dr. Kraš.
    Dodajući kako je projekt AThEME, u sklopu kojega se osniva Bilingualism
Matters@Rijeka
, veliki projekt EU čiji konzorcij čini 17 ustanova iz Francuske, Hrvatske, Italije, Nizozemske, Njemačke, Slovenije, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva, doc. dr. Kraš je napomenula kako je riječki Filozofski fakultet jedini hrvatski sudionik u projektu, a prate ga i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Grad Rijeka, Zajednica Talijana Rijeka i HGK Županijska komora Pula. Riječ je o petogodišnjemu projektu koji je započeo s radom u ožujku ove godine i koji se bavi proučavanjem višejezičnosti u Europi iz različitih perspektiva. (I. Š. K.)