''Uvod u proučavanje talijanskog prava'', Novi list, 4. 6. 2014.

PRAVNI FAKULTET
STUDENTSKI TEČAJ


Uvod u proučavanje talijanskog prava
 
 
 
RIJEKA » Tijekom ovog tjedna na Pravnom se fakultetu Sveučilišta u Rijeci održava stručni studentski tečaj Uvod u proučavanje talijanskog prava. Organizator tečaja je Katedra za ustavno pravo, a vodi ga prof. dr. Adriano Giovannelli sa Sveučilišta u Genovi u suradnji s dr. Sandrom Winkler, višom asistenticom na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Cilj je stručnog studentskog tečaja studentima predstaviti osnove talijanskog prava, uvesti ih u talijansku pravnu terminologiju i predstaviti pravnu baštinu talijanskog prava i pravnog sustava, a prof. dr. Giovannelli priznati je stručnjak iz područja ustavnog i europskog prava te je stručan za brojna aktualna pitanja kao što su europski izbori, pitanje eura te zajedničke politike EU. (I. Š. K.)