MapAbility projekt ESN-a
Ana Iska, članica sveučilišne udruge ESN Rijeka boravila je na konferenciji ESN-a u Briselu povodom pokretanja projekta MapAbility kojem je namjera izraditi on-line kartu europskih sveučilišta na kojoj će se moći jednostavno pogledati koliko je odabrano sveučilište pristupačno za studenta s invaliditetom.
više