Održano prvo otvaranje ponuda
Utorak, 17.06.2014.

utorak, 17. lipnja 2014.

U četvrtak, 12. lipnja 2014. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održano je prvo otvaranje ponuda vezanih za projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Konkretno, ovo je otvaranje ponuda u sklopu postupka javne nabave za Izradu čeličnog okvira s betonskim temeljnim blokom u Laboratoriju za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci. Postupak je vodila voditeljica projekta, prorektorica za investicije i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Nevenka Ožanić.
  
alt