Održana 67. sjednica Senata
Utorak, 17.06.2014.

utorak, 17. lipnja 2014.
Na današnjoj 67. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđen je izbor prof. dr. sc. Dore Smolčić Jurdane za dekanicu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. Kako je poznato, dosadašnji dekan prof. dr. sc. Jože Perić imenovan je za prorektora za poslovanje Sveučilišta i mandat mu počinje 1. srpnja 2014. Donesena je i odluka o još jednom raspisivanju natječaja za dodjelu financijske potpore ljetnim školama koje se izvode na Sveučilištu.
Naime, nakon prvoga kruga natječaja u kojemu su dane potpore za kotizaciju, preostalo je sredstava pa će u drugome krugu potpore biti dodijeljene onim školama koje nemaju prihoda od kotizacije, pojasnila je prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija. Govoreći o iznimno velikom broju izmjena i dopuna studijskih programa, istaknula je kako se radi o rutinskoj proceduri, odnosno o redovitom osuvremenjavanju studijskih programa.
Dugotrajnu raspravu potaknula je točka o procedurama zapošljavanja na Sveučilištu, kao i tematska točka o prijedlogu Ministarstva financija da se vlastiti prihodi visokih učilišta uplaćuju u državnu riznicu. Naime, obje teme imaju dalekosežne posljedice na život i rad Sveučilišta stoga su dugotrajne rasprave nužne kako bi se sagledale sve moguće posljedice.