Predavanje prof. Daniela Kaufmana
Ponedjeljak, 23.06.2014.

ponedjeljak, 23. lipnja 2014.
U sklopu obilježavanja desete obljetnice osnutka, Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci poziva zainteresirane na predavanje Daniela Kaufmana, pod nazivom The role of global cities in the language endangerment crisis. Daniel Kaufman, PhD profesor je lingvistike te osnivač i voditelj organizacije Endangered Language Alliance. Predavanje će biti održano u petak, 27. lipnja 2014. s početkom u 12 sati u predavaonici 104 Filozofskog fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.