''Doktorirao Samir Žic'', Novi list, 7. 6. 2014.

TEHNIČKI FAKULTET


Doktorirao Samir Žic

 
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Optimizacija upravljanja zalihama dobavljačkih lanaca« akademski stupanj doktor tehničkih znanosti – znanstveno polje temeljne tehničke znanosti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Samir Žic. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Mladen Perinić i prof. dr. Tonči Mikac s riječkog Tehničkog fakulteta te prof. dr. Ivica Veža s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Svečilišta u Splitu. (I. Š. K.)