Objavljen natječaj "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3"

Ministarstvo socijalne politike i mladih, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3. Financiranje je osigurano iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%)
 
Podržat će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih skupinama u nepovoljnom položaju (osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja).

Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života.
 
Dokumentacija Poziva nalazi se na mrežnim stranicama Strukturnih i investicijskih fondova, a krajnji rok za prijavu je 5. rujna 2014.