Europska komisija usvaja Partnerske sporazume država članica

Svaka država članica EU obvezna je Europskoj komisiji podnijeti Partnerski sporazum kojim se utvrđuje strategija države za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.-2020. godine. Svrha Partnerskog sporazuma je opisati sveobuhvatnu strategiju svake države, koja ispunjava zajedničke europske ciljeve za rast i radna mjesta, preneseno u specifični nacionalni kontekst.
 
Sadržaj Partnerskog sporazuma opisuje na koji način će država članica pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena u razdoblju 2014.-2020. godine. Navedeni dokument sadrži listu svih predloženih programa (izuzev programa teritorijalne suradnje, budući da oni uključuju više država članica), sažetak ex ante evaluacija tih programa, odabrane tematske ciljeve i rezultate koji ukazuju na glavne promjene koje se žele postići u određenom području, mehanizme za koordinaciju i provedbu te predstavlja preduvjet za korištenje europskih fondova.

Početkom svibnja Europska komisija usvojila je prvi od 28 partnerskih sporazuma, Danski. Do danas, usvojeni su Partnerski sporazumi i brojnih drugih država članica, poput Njemačke, Poljske, Cipra, Slovačke, Litve, Latvije, Estonije i drugih.

Republika Hrvatska dostavila je Europskoj komisiji nacrt Partnerskog sporazuma krajem travnja 2014. godine, a njegovo usvajanje očekuje se krajem listopada 2014. godine.