Potpore ljetnim školama
Četvrtak, 17.07.2014.

četvrtak, 17. srpnja 2014.
Sveučilište u Rijeci objavljuje konačnu listu iznosa, koji se dodjeljuju kao potpora poboljšanju pristupa ljetnim školama koje se izvode na Sveučilištu u Rijeci u 2013. / 2014. akademskoj godini, a koje organiziraju sastavnice Sveučilišta. To su: Ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom (PRAVRI), ''TRANS 2014'' Translatologie von gestern, heute und morgen (FFRI), Public Health and Pathophysiology (SOBRI), Ljetna škola CAD modeliranja (RITEH) i 2. Riječka ljetna škola reanimatologije (MEDRI).

 


Naziv ljetne škole
Organizator
Iznos potpore
 
Ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom
 
 
Pravni fakultet
 
 
15.000,00 kn
 
''TRANS 2014'' Translatologie von gestern, heute und morgen
 
 
Filozofski fakultet
 
16.750,00 kn
 
Public Health and Pathophysiology
 
 
Odjel za biotehnologiju
 
 
12.446,50 kn
 
Ljetna škola CAD modeliranja
 
 
Tehnički fakultet
 
 
14.641,00 kn
 
2. Riječka ljetna škola reanimatologije
 
 
Medicinski fakultet
 
 
 
13.800,00 kn