Studentu Borisu Ercegu nagradni boravak u Norveškoj
Zdenka Vranić, Boris Erceg i Sanja BarićRIJEKA Student druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje Tehničkog fakulteta Boris Erceg pobjednik je zajedničkog natječaja Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Lions cluba Rijeka koji je proveden s ciljem odabira studenta koji će sudjelovati u međunarodnoj razmjeni u Norvešku. Pojašnjavajući kako je na natječaj pristiglo dvadesetak prijava ravnateljica Zaklade doc. dr. Sanja Barić istaknula je kako su sve prijave bile impresivne, a Boris se istaknuo svojom predanošću školovanju te sudjelovanjem u raznim izvannastavnim aktivnostima, postignućima i motiviranošću za program razmjene. U programu razmjene ukupno će sudjelovati 28 studenata i srednjoškolaca iz cijele Europe, SAD-a i Japana, koji će prema najavama predsjednice Lions cluba Zdenke Vranić biti smješteni u Lions obiteljima i sportskom kampu u vremenu od 10. do 31. srpnja.
    – Svake godine Lion Clubs International omogućuje mladim ljudima život u stranim zemljama, a u sklopu razmjene istovremeno će u Rijeci boraviti jedna Norvežanka, koja će dio svog boravka provesti i u Splitu te Zadru, najavila je Vranić.
    Navodeći kako je dobivena nagrada priznanje za dosadašnji rad Boris najavljuje kako će mu to ujedno biti poticaj za budući još bolji rad. (I.Š.)