''Doktorirao Dražen Kostelac'', Novi list, 25. 6. 2014.

TEHNIČKI FAKULTET


Doktorirao Dražen Kostelac

 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Implementacija projektnoga pristupa planiranja na razini strateškoga planiranja« akademski stupanj doktor tehničkih znanosti – znanstveno polje temeljne tehničke znanosti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Dražen Kostelac. Povjerenstvo za obranu doktorata činili su prof. dr. sc. Tonči Mikac s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te prof. dr. sc. Mladen Radujković i doc. dr. sc. Mladen Vukomanović s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.