Prijave za pripravnička mjesta u Europskoj komisiji
Otvoren je novi krug prijava za pripravnička mjesta u Europskoj komisiji, uključujući Glavnu upravu za pismeno prevođenje.

Pripravnički staž u Europskoj komisiji traje pet mjeseci, a do kraja kolovoza zaprimaju se prijave za stažiranja koja počinju u ožujku 2015.

Prijaviti se mogu osobe koje imaju najmanje trogodišnju fakultetsku diplomu te uz materinski dobro govore još dva službena jezika Europske unije.

Prijave su moguće isključivo putem internetske stranice: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm, gdje su dostupne i sve ostale informacije.