Javno savjetovanje o "Science 2.0", znanosti u tranziciji
Opća uprava za Istraživanje i inovacije (RTD)  i Opća uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologije (CNECT) Europske komisije pokrenule su javno savjetovanje o Science 2.0., znanosti u tranziciji, novom pristupu znanstvenim istraživanjima i inovacijama koji su otvoreniji, više temeljeni na podacima i usmjereniji na sudjelovanje građana u znanstvenim istraživanjima.
Cilj je savjetovanja steći uvide o stupnju svjesnosti i sudjelovanju javnosti u novim trendovima znanosti u tranziciji te identificirati mogućnosti i potencijal Science 2.0 inicijative za jačanje konkurentnosti znanosti i istraživanja u Europi.
Više informacija možete pročitati ovdje. Savjetovanje je otvoreno do 30. rujna 2014. godine.