Hrvatska dostavila Europskoj komisiji operativne programe za razdoblje 2014.-2020.

Hrvatska je Europskoj komisiji dostavila finalne nacrte dvaju operativnih programa za provedbu kohezijske politike, kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovito korištenje 8,383 milijarde eura iz europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Hrvatski nacionalni ciljevi do 2020. godine usmjereni su, prije svega, na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i siromaštva te jačanje ljudskih resursa.

Sredstva za kohezijsku politiku u Hrvatskoj namijenjena su za ciljeve zapošljavanja, povećanog ulaganja u istraživanje i razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, ulaganje u obrazovanje, smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti, prometno povezivanje, te jačanje kapaciteta javne uprave i pravosuđa.


U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Hrvatska je, između ostaloga, više od 2,7 milijardi eura dodijelila za jačanje konkurentnosti kroz ulaganja u istraživanje i razvoj, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko-ugljično gospodarstvo i obrazovanje.

Kroz ulaganja iz Europskog socijalnog fonda, u skladu sa EU 2020 Strategijom za rast i zapošljavanje, Hrvatska se odredila na poboljšanje života građana osiguravajući im profesionalni razvoj kroz stjecanje novih i boljih vještina, podižući razinu zapošljivosti i podupirući projekte socijalne uključenosti.

U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, glavni investicijski prioriteti odnose se na povećanje zaposlenosti i mobilnost radne snage, za socijalnu uključenost, obrazovni sustav i cjeloživotno učenje  te unapređenje administracije.

Službena opažanja Europske komisije na nacrte operativnih programa, nadležna ministarstva očekuju tijekom rujna, nakon čega započinju i  formalni pregovori.