''Stručnjaci iz filozofije politike o pitanjima demokracije'', Novi list, 1. 7. 2014

FILOZOFSKI FAKULTET
LJETNA ŠKOLA »EQUALITY AND CITIZENSHIP«


Stručnjaci iz filozofije politike o pitanjima demokracije
 

 
 
Jučerašnjem otvoranju prisustvovao i riječki gradonačelnik   * Foto: I, TOMIĆ
            RIJEKA » Ljetna škola »Equality and Citizenship« jučer je započela na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Ljetnu školu organiziraju Centar za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište Pompeu Fabra u Barceloni i Sveučilište u Leedsu, a program koji okuplja stručnjaka i studenata filozofije i političke teorije traje do subote. Jedan od ciljeva ljetne škole je pokretanje rasprave o demokraciji, njezinim prednostima i nedostacima.
    Ljetna škola »Equality and Citizenship« ovaj će tjedan okupiti i trenutačno vodeće stručnjake iz filozofije politike kao što su Thomas Christiano sa Sveučilišta u Arizoni, David Miller sa Sveučilišta u Oxfordu i Andrew Williams sa Sveučilišta »Pompeu Fabra« u Barceloni koji se trenutno bave pitanjima demokracije, multikulturalnosti, jednakosti, pravednosti, ekspertizmom u demokraciji, legitimnosti, te donošenjem javnih političkih odluka.
    Teme o kojima će biti riječi najrelevantnije su političke teme današnjice, poput pitanja realiteta globalne demokracije, pitanja jednakosti i pravedne distribucije ekonomskih resursa, imigracije, građanske participacije i procesa donošenja kvalitetnih odluka i politika. (B. Č.)