''Doktorirao Ivica Glavan'', Novi list, 12. 7. 2014.

TEHNIČKI FAKULTET U RIJECI


Doktorirao Ivica Glavan
 
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Modeliranje, simulacija i optimizacija trigeneracijskih energetskih sustava« na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci akademski stupanj doktora tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo stekao je Ivica Glavan. Povjerenstvo za obranu disertacije činili su prof. dr. Bernard Franković, prof. dr. Zmagoslav Prelec i prof. dr. Vladimir Medica s riječkog Tehničkog fakulteta, te prof. dr. Željko Bogdan s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. Enco Tireli s riječkog Pomorskog fakulteta. (I.Š.K.)