''Diplome i ECTS bodovi za 21 studenta iz 6 zemalja'', Novi list, 15. 7. 2014.

SVEČANOST
MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA


Diplome i ECTS bodovi za 21 studenta iz 6 zemalja

 
 
 
RIJEKA » Podjelom diploma okončana je Ljetna škola Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Katedre Jean Monnet europskih ekonomskih integracija. Riječ je o desetoj po redu međunarodnoj školi koju je pod nazivom »International Environment and European Integration« završio 21 student iz 6 zemalja, odnosno iz Belgije, Makedonije, Nizozemske, Slovačke, Slovenije te Hrvatske, a nakon odslušanih predavanja te uspješnog svladavanja programa svi su polaznici dobili certifikat Ljetne škole i 6 ECTS bodova koje će moći koristiti u svom daljnjem školovanju. Cilj međunarodne Ljetne škole poticanje je međunarodne suradnje, koja će omogućiti akademski razvoj fakulteta i Sveučilišta te jačanje međunarodne reputacije, studentske mobilnosti i mobilnosti sveučilišnih profesora, kao i razmjena iskustava i kulturnih specifičnosti polaznika različitog podrijetla. (I. Š. K.)