''Doktorirao Vanja Licul'', Novi list, 18. 7. 2014.

MEDICINSKI FAKULTET
OBRANA DISERTACIJE


Doktorirao Vanja Licul
 
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Utjecaj polimorfizama gena autoimunosnoga odgovora na predispoziciju i kliničku ekspresiju celijakije» akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Vanja Licul. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Blaženka Grahovac, doc. dr. Silvija Čuković Čavka, prof. dr. Mladen Perišić, prof. dr. Brankica Mijandrušić Sinčić i doc. dr. Nada Starčević Čizmarević. (I. Š. K.)