''Doktorirala Snježana Štemberger Papić'', Novi list, 19. 7. 2014.
 

MEDICINSKI FAKULTET
OBRANA DISERTACIJE


Doktorirala Snježana Štemberger Papić
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Ekspresija molekula CD44, CD117 i CD133 u uznapredovalom seroznom raku jajnika« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane patologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Snježana Štemberger Papić. Povjerenstvo za obarnu doktorskog rada činili su: prof. dr. Maja Krašević, prof. dr. Damir Babić, doc. dr. Ozren Mamula i prof. dr. Senija Eminović. (I. Š. K.)