''Doktorirao Rajko Miškulin'', Novi list, 21. 7. 2014.

MEDICINSKI FAKULTET
OBRANA DISERTACIJE


Doktorirao Rajko Miškulin
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Cirkulirajuće toplinske stresne bjelančevine u bolesnika s akutnim infarktom miokarda« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, grane interna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Rajko Miškulin. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su: prof. dr. Žarko Mavrić, prof. dr. Karmela Barišić, prof. dr. Sanjin Rački i prof. dr. Viktor Peršić. (I. Š. K.)