Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada"
Uskoro će biti objavljen otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja  "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada."
Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.
U skladu s ciljevima Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala", mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju, usmjerena je prema povećanju  broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom  razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.  

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Razvoj ljudskih potencijala
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: najava
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
Prijavitelji: visoka učilišta, znanstvene institucije 

Natječaj će biti objavljen na poveznicama

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Strukturnih i investicijskih fondova.