Ponude za stručnu praksu u Turskoj, Poljskoj, Španjolskoj i Italiji
Ponuda stručne prakse u Turskoj: Ugostiteljstvo i turizam
Više
Ponuda stručne prakse u Španjolskoj: Web designer, Web developer or APP developer to do a website, online education plataform (example: coursera)
Više
Ponuda stručne prakse u Poljskoj: Designer Assistant (Design unit of Electrical and Mechanical installations)
Više

Ponuda stručne prakse u Italiji:
English teacher (Istituto Comprensivo „P.zza Costituente”)
Više
English teacher (Istituto Aqui Terme)
Više
English teacher (GARDONE VAL TROMPIA)
Više
English teacher (Kinder garden and Elementary School)
Više