ERC: Objavljen novi Radni program 2015. i najavljeni natječaji
Krajem srpnja Europska komisija usvojila je novi Radni program 2015.  Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council, ERC). Radni program 2015. sadrži natječaje za promociju rezultata dosadašnjih ERC projekata široj javnosti, a odnose se na komunikacijske aktivnosti kojima se naglašava važnost ERC projekata i znanstvenih rezultata diljem Europe, ne samo među znanstvenicima već i medijima, političarima i u poslovnom okruženju. Raspolagat će proračunom od 1,6 mil. EUR.

U nastavku se nalazi indikativna lista najavljenih natječaja u 2015. godini koji su detaljnije opisani na 4. stranici Programa. 

STARTING GRANT, ERC-2015-StG
Predviđeni datum otvaranja:  7. 10. 2014
Rok: 03.02.2015
Proračun: 430/330 mil.EUR

CONSOLIDATOR GRANT, ERC-2015-CoG
Predviđeni datum otvaranja:  13.11. 2014
Rok: 12.03.2015
Proračun: 585/330 mil.EUR

ADVANCED GRANT, ERC-2015-AdG
Predviđeni datum otvaranja:  10.02.2015
Rok: 02.06.2015
Proračun: 630/280 mil.EUR

PROOF OF CONCEPT:
Predviđeni datum otvaranja:  07.11.2014
Rok: 05.02.2015 - 28.05.2015 - 01.10.2015.
Proračun: 20/130 mil.EUR

Upute prijaviteljima biti će dostupne na portalu EU Research and Innovation Participant Portal nakon 16. rujna 2014. godine.
Više možete saznati na ERC službenoj poveznici.