Razlikovni program
Petak, 05.09.2014.

petak, 5. rujna 2014.

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za upis u razlikovni program cjeloživotnog obrazovanja po nazivom Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala. Pravo upisa imaju osobe koje su završile stručni studij iz područja tehničkih znanosti s minimalno 150 ECTS bodova. Program traje jedan semestar i izvodi se u turnusima.


Školarina iznosi 2.800,00 kn plus 330,00 kn za troškove upisa i indeksa (plativo u dvije rate). Nakon  završetka programa pristupnici stječu pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala. Uz prijavu treba priložiti: domovnicu, rodni list, diplomu ili svjedodžbu o završenom odgovarajućem studiju te dvije fotografije.
 
Pisanu prijavu za upis dostaviti na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku
Ulica Radmile Matejčić 2
51000  Rijeka
 
Prijave za upis traju od 8. do 15. rujna 2014.
 
Dodatne informacije na tel: 051 584 600,  051 584 770 ili na 
www.phy.uniri.hr