E-tečaj Ideje za tržište

E-tečaj Ideje za tržište kreiran je u sklopu projekta Poticanje učenja za razvoj tržišnih ideja (eng. Stimulating Learning for Idea-to-Market, SLIM) sufinanciranog iz Programa za cjeloživotno učenje u kojem Sveučilište u Rijeci sudjeluje kao partner.
 
E-tečaj je kreiran kako bi pomogao u procesu komercijalizacije ideje uz istodobnu zaštitu intelektualnog vlasništva. E-tečaj je besplatan, dostupan 24 sata dnevno s bilo kojeg mjesta na kojem možete pristupiti internetu. Lako se može uklopiti u osobni stil učenja i natrpan poslovni raspored. Volite li više čitati s monitora ili s papira, obje opcije su moguće. 
 
E-tečaj je kombinacija teorije, s poglavljima o  inovacijama i njihovoj komercijalizaciji, i prakse, u obliku iskustava poduzetnika u komercijalizaciji ideja, kvizova, studija slučaja, korisnih poveznica i bibliografije. Iako cilj e-tečaja nije riješiti konkretan problem, poslužit će kao putokaz i pružiti podlogu za izbor najboljeg rješenja. 
 
E-tečaj pokriva četiri ključne teme:  
• Upravljanje inovacijama i intelektualnim vlasništvom; 
• Poslovni plan novog poduhvata; 
• Financiranje i vrednovanje intelektualnog vlasništva; 
• Marketing i strategija razvoja novog proizvoda. 
 
Svaka tema ili blok sastoji se od pet modula za koje ukupno treba otprilike 30 sati učenja. Međutim, ne morate obuhvatiti svaki modul ili cijeli tečaj odjednom. Možete odabrati teme koje najviše odgovaraju Vašim potrebama i učiti kad Vam najviše odgovara.  
 
E-tečaju možete pristupiti s mrežne stranice projekta. Za pristup e-tečaju potrebno je proći kratak registracijski postupak koji omogućuje preuzimanje potvrde o sudjelovanju po završetku e-tečaja.
 
Pozivamo vas da sudjelujete u e-tečaju Ideje za tržište!