Produljen rok prijave na natječaj "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada"
Produljen je rok za podnošenje prijava u sklopu natječaja "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada" do 31. listopada 2014. godine.

Više o izmjenama Poziva pročitajte ovdje.