DIAnet - tematski seminar
U sklopu projekta EU "DIAnet - Danubian Initiative and Alps Adriatic Network", Sveučilište u Trstu organizira skup pod nazivom "2015 DIAnet International School - The Role of Cultural Heritage for the Sustainable Management" koji će se održati u prostorijama AREA Science Park, Trst  od 14. do 23.03.2015. godine.

Za sudjelovanje na ovome skupu, Sveučilište u  Rijeci može, najkasnije do 5. prosinca 2014. godine, kandidirati do 5 doktoranada ili post-doktoranada mlađih od 40 godina.


Više:
DIANET International School
Tekst Natječaja
Prijavni obrazac