PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE I ENERGETSKE PREGLEDE ZGRADA S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM – MODUL 1
Izvoditelj: Tehnički fakultet u Rijeci

Trajanje: 40 sati

ECTS: 4

Uvjeti upisa: Završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke, odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer tehničke struke ako je tijekom cijelog studija stečeno najmanje 300 ECTS bodova ili prema ranijim obrazovnim programima stečen akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske,
građevinske, strojarske, elektrotehničke struke. Također, na program se može upisati i osoba koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema).

Popis predmeta:
  1. Uvod - Energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje zgrada
  2. Tehnička regulativa u Republici Hrvatskoj
  3. Osnove energetike i fizike zgrade
  4. Osnovi zgradarstva, izvedba zgrada
  5. Sustavi grijanja
  6. Analiza postojećeg stanja energetske učinkovitosti u građevini
  7. Električna rasvjeta u zgradi
  8. Izrada izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata
  9. Primjena računalnih alata