Produžen rok za prijavu
Petak, 07.11.2014.

petak, 7. studenoga 2014.

Sveučilište u Rijeci produžilo je rok za prijavu na Natječaj za dodjelu stipendija iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov" do 17. studenog 2014. u 23.59 sati. Stipendije su namijenjene studenticama i studentima slabijeg imovinskog stanja za pokriće participacije u troškovima studija u 2013./2014. akademskoj godini i kao potpora studenticama i studentima koji su posebno socijalno/financijski ugroženi. Preporučujemo da prijavu izvršite najkasnije dan prije isteka roka zbog mogućih problema s internetskom vezom.Prijave na natječaj podnose se isključivo elektroničkim putem putem Share Point Portala.

 

Više o Natječaju