''Vinku Kandžiji počasni rumunjski doktorat'', Novi list, 24. 10. 2014.
 
PRIZNANJE RIJEČKOM PROFESORU
 
 
Prof. dr. Vinko Kandžija   * Foto: S. DRECHSLERRIJEKA » Bivši dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. Vinko Kandžija, primio je na rumunjskom Valahia University of Targoviste počasni doktorat za svoj doprinos na području ekonomije. Profesor Kandžija je kroz godine rada poseban interes poklanjao proučavanju Europske unije kao najveće ekonomske zajednice, te je obnašao mnogo važnih i odgovornih dužnosti. Dugogodišnji je redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, u nekoliko mandata je obnašao i dužnost dekana, a na njegovu inicijativu otvorena su vrata za nove suradnje na različitim studijskim programima. Predavao je i na pariškoj Sorbonne University. (I. Š. K.)