''Znanost kada padne mrak'', Novi list, 24. 10. 2014.
 
MEDICINSKI FAKULTET
 
 
RIJEKA » U sklopu europskog projekta »Prema poduzetničkom sveučilištu: prijenos znanja s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u biotehnološki poslovni sektor«, koji provodi grupa prof. dr. Stipana Jonjića s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održat će se niz kratkih predavanja pod nazivom »Znanost kada padne mrak«. Cilj predavanja je popularizacija znanosti, a prvo u nizu događanja održat će se večeras u 19.30 sati u caffe baru »Tor«, Podpinjol 43. Na predavanju pod nazivom »Ljubavni život pivskog kvasca« njegovu ulogu u modernim medicinskim istraživanjima predstavit će prof. dr. Berislav Lisnić, znanstveni suradnik Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta, dok će prof. dr. Vanda Juranić Lisnić govoriti o protutijelima koja su u fokusu istraživačkih aktivnosti Centra za proteomiku, a prof. dr. Tihana Lenac Roviš predstavit će pak prirodu priona, njihov nastanak te utjecaj na ljudsko tijelo. »Znanost kada padne mrak« organizira se kako bi se na jednostavan i zanimljiv način javnosti približio posao znanstvenika, kao i pokazala važnost znanstvenih istraživanja za društvo. (I. Š. K.)