REKTORICA
STRANICA JE U IZRADI!


Rektor je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem. Rektor predsjedava Senatom i provodi njegove odluke. Za svoj rad odgovoran je Senatu. Znaci rektorske časti su rektorski lanac i rektorsko žezlo. Rektora bira Senat iz redova nastavnika Sveučilišta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora. Mandat rektora traje četiri godine s mogućnošću jednog uzastopnog reizbora. Od osnutka pa do travnja 2017. godine Sveučilištem je upravljalo
13 rektora. U ovom mandatnom razdoblju (2017. - 2021.) dužnost rektorice Sveučilišta u Rijeci obnaša prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija


 alt  CV - EN
 alt  CV - HR
telefon: 051   406    501
telefaks: 051   406    588
e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript