REKTOR

Rektor je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem. Rektor predsjedava Senatom i provodi njegove odluke. Za svoj rad odgovoran je Senatu. Znaci rektorske časti su rektorski lanac i rektorsko žezlo. Rektora bira Senat iz redova nastavnika Sveučilišta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora. Mandat rektora traje četiri godine s mogućnošću jednog uzastopnog reizbora. Rektoru u radu pomažu prorektori, pomoćnici i ostali suradnici koji čine Rektorov kolegij. Od osnutka pa do travnja 2009. godine Sveučilištem je upravljalo
12 rektora. U ovom mandatnom razdoblju (2013. - 2017.) dužnost rektora Sveučilišta u Rijeci, u svojem drugom mandatu, obavlja prof. dr. sc. Pero Lučin.

prof. dr. sc. Pero Lučin


 alt  CV - EN
 alt  CV - HR
telefon: 051   406    501
telefaks: 051   406    588
e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 
alt


Rektoru u radu pomažu:

prorektori
pomoćniciglavna tajnicaKabinet rektora, Služba za odnose s javnošću i protokol te Služba za međunarodnu suradnju, kao i ostale službe na Rektoratu i Kampusu Sveučilišta u Rijeci:

  • Centar za studije i studente
  • Centar za znanost, projekte i transfer tehnologije
  • Centar za unaprjeđenje kvalitete
  • Financijska služba
  • Sveučilišni informatički centar
  • Tehnička služba