Autobiografija u kontekstu
Petak, 21.11.2014.

 
petak, 21. studenoga 2014.
Na Filozofskom fakultetu u Rijeci održava se međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Autobiography in Context / Autobiografija u kontekstu. Na skupu će izlagati tridesetak izlagača iz Irske, Norveške, Švedske, Austrije, Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Predavanja su interdisciplinarna i većim dijelom obuhvaćaju područje književnosti, anglističkih studija, kulturnih studija i filozofije. Bit će održana tri plenarna izlaganja: dr. Charles I. Armostrong, Sveučilište u Agderu, Norveška (u okviru Znanstvenog kolokvija Sveučilišta u Rijeci), dr. Stipe Grgas, Sveučilište u Zagrebu i dr. Nora Sellei, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska te šest tematskih seminara. Skup se održava na engleskom jeziku i otvoren je za javnost.