Kriminalističko istraživanje
Petak, 05.12.2014.
Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za upis studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje Sveučilišta u Rijeci u trajanju od tri semestra.
 
Završetkom Studija stječe se naziv sveučilišni/a specijalist/ica kriminalističkog istraživanja (univ. spec. crim.).
 
Prijava za upis podnosi se do 12. siječnja 2015. Sveučilištu u Rijeci na adresu Trg braće Mažuranića 10, HR 51 000 Rijeka.

Tekst Natječaja.

Prijavni list