''Doktorirala Doris Dumičić Danilović'', Novi list, 28. 11. 2014.
 
VEUČILIŠNI ODJEL ZA MATEMATIKU
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Poopćenje i profinjenje nekih algoritama za konstrukciju blokovnih dizajna i istraživanje njihovih podstruktura na Zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju matematike Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polja matematika stekla je Doris Dumičić Danilović, asistentica Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Disertacija je obranjena pred povjerenstvom koje su činili: prof. dr. Mario-Osvin Pavčević s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb, prof. dr. Dean Crnković, izv. prof. dr. Sanja Rukavina i doc. dr. Vedrana Mikulić Crnković s Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci te prof. dr. Vedran Krčadinac s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Zagreb. (I.Š.K.)