Ispravak teksta Natječaja
Srijeda, 24.12.2014.

Obavještavamo potencijalne kandidate da je, nakon izvršene uporedbe s izvornim tekstom utvrđena pogreška u Odluci o raspisivanju Natječaja za upis studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje Sveučilišta u Rijeci u trajanju od tri semestra pa u tekstu Natječaju umjesto rečenice: „Potvrdu o uplaćenom iznosu kandidat/kinja prilaže uz prijavu.“ treba stajati rečenica: „Potvrdu o uplaćenom iznosu kandidat/kinja prilaže pri upisu.“, te umjesto rečenice: „Troškovi prethodnih ispita iznose 300,00 kn po ispitu.“ treba stajati rečenica: „Troškovi prethodnih ispita iznose 200,00 kn po ispitu.“


Više o Natječaju.