''Studij informatike završilo 87 studenata'', Novi list, 24. 12. 2014.
 
SVEČANA PROMOCIJA SVEUČILIŠNI ODJEL ZA INFORMATIKU
 
 
S  promocije na Odjelu za informatiku  * Foto: S. JEŽINA
            RIJEKA » Na Sveučilišnom odjelu za informatiku održana je svečana promocija 87 završenih studenata koji su stekli zvanje prvostupnik informatike, magistar edukacije informatike te magistar informatike. Zvanje prvostupnik informatike stekli su: Matko Abramović, Samanta Bartolić, Marijan Bistre, Antonia Bašković, Jan Božić, Toni Butković, Ana Damijanić, Goran Gluščić, Irena Hartmann, Jovan Jokić, Viktor Jurčić, Marko Karešin, Tina Knez, Vlatka Kraljević, Dora Krupić, Dario Lakošeljac, Kristijan Lenković, Snežana Mamula, Mihael Mamula, Manuel Maraš, Domagoj Margan, Mislav Miočević, Edvin Močibob, Romano Mušanović, Andrija Novaković, Irma Obradovac, Nikola Pamer, Sanja Pavkov, Anja Perc, Ivana Pilaj, Jure Plavčić, Nina Pošćić, Katarina Sandalj, Arian Santrač, Kristian Skender, Tomislav Slaviček-Car, Marta Stašić, Matej Šamanić, Marta Šerman, Ivan Šimac, Tomislav Šubić, Željka Šušnjić, Boris Tomas, Maja Vičić, Dino Vlahović, Ana Vuger, Valentina Vukonić, Hari Zamlić i Robert Žauhar. Zvanje magistar edukacije informatike stekli su: Marina Bajčić, Hrvoje Belančić, Slobodan Beliga, Emma Blažević, Marko Dupor, Ivana Kočić, Licia Ljubisavljević, Nenad Melinčević i Kristina Prodanović. 
    Zvanje magistar informatike stekli su: Kristina Ban, Nikola Barković, Slobodan Beliga, Ingrid Beloša, Emma Blažević, Antonio Bukvić, Dejan Dokmanović, Iva Fak, Krešimir Franić, Mario Galjanić, Zoran Grubiša, Dajana Hajdu, Ivan Ivakić, Nadja Jusufović, Mario Kranjec, Nera Majer, Krešimir Marnika, Andrej Matijević, Ema Matijević, Marina Miler, Andrea Moretti, Josipa Pavelić, Maja Perušić, Marija Prša, Hrvoje Pušelja, Sanja Rabak, Izabela Selimović, Andrea Švaglić i Luka Unuk. (I. Š. K.)