''Doktorirala Sanda Bujačić'', Novi list, 9. 1. 2015.
 
ODJEL MATEMATIKE

Doktorirala Sanda Bujačić
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Diofantski problemi sa sumama djelitelja« na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju matematike Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, Sanda Bujačić, asistentica Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci stekla je znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polja matematika. Disertacija je obranjena pred povjerenstvom kojeg su činili: izv. prof. dr. Borka Jadrijević s PMF-a Sveučilište u Splitu, prof. dr. Andrej Dujella i doc. dr. Zrinka Franušić s PMF-a Sveučilište u Zagrebu. (I. Š. K.)