Međunarodna konferencija u Pragu
Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u Međunarodnoj konferenciji u Pragu koja će se održati u rzdoblju od 25. do 27. ožujka 2015. godine u Pragu, Češkoj Republici.

Kotizacija počinje s iznosom od 150 eura.

Više informacija možete pronaći u BROŠURI

Prijave se primaju na engleskom i/ili ruskom jeziku na službenim mrežnim stranicama: CBU International Conference.