ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - izmjena Poziva
Objavljena je 2. Izmjena natječajne dokumentacije, s novim rokom za dostavu projektnih prijedloga, 19. veljače 2015.  
 
Ministarstvo socijalne politike primat će dodatna pitanja prijavitelja vezana uz izmjene i van roka koji je naveden u dokumentu, a zaključno s 09. veljače 2015.
Dokument s izmjenama možete preuzeti na mrežnim stranicama Strukturnih i investicijskih fondova.