ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - izmjena Poziva

U sklopu ESF natječaja Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju objavljena je 3. Izmjena natječajne dokumentacije. Izmjena se odnosi na novi rok za dostavu projektnih prijedloga koji je sada 06. ožujka 2015. godine.

Dokument s izmjenama se može preuzeti na mrežnim stranicama Strukturnih i investicijskih fondova, kao i objavljeni setovi odgovora na najčešće postavljena pitanja.