PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RAČUNARSTVO
Izvoditelj: Tehnički fakultet

Trajanje: 1 semestar

ECTS: 30

Uvjeti upisa: Završen stručni studij računarstva ili srodni stručni ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti ili srodni stručni ili preddiplomski sveučilišni studij iz informacijskih znanosti i stečenih najmanje 150 ECTS bodova. Potrebna temeljna znanja za upis na program su osnovna znanja iz područja matematike, fizike, informatike te osnova programiranja na razini koju je moguće steći visokoškolskim obrazovanjem od najmanje 150 ECTS.

Popis predmeta: 
  1. Matematika
  2. Programiranje
  3. Građa računala
  4. Signali i sustavi
  5. Izborni projekt