Privremena rang lista dobitnika potpora
Friday, Feb 27 2015

Evaluacijski odbor za dodjelu potpora doktorandima za ostvarenje strateških ciljeva Sveučilišta u Rijeci u ak. g. 2014./2015. objavljuje Privremenu rang listu doktoranada koji ostvaruju pravo na potporu.

Svaki prijavitelj ima pravo uputiti prigovor Evaluacijskom odboru do 9. ožujka 2015. (slanjem e-pošte na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Bit će razmatrani isključivo vlastoručno potpisani i skenirani prigovori.

Nakon proteka roka za podnošenje prigovora i razmatranja istih, bit će sastavljena konačna lista dobitnika potpora koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta.