ESF Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju - objavljeni 6. Pitanja i odgovori

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva ''Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju'' objavljen je peti set Pitanja i odgovora. 
 
Set se može preuzeti na mrežnim stranicama Strukturnih i investicijskih fondova.