Javna rasprava o Programu prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska
Do 13. 3 2015. otvorena je rasprava o Programu prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Program se priprema u suradnji predstavnika obje države članice, poštujući nacionalne potrebe obiju država na prekograničnom programskom području.

Obrazac za iskazivanje mišljenja kao i Nacrt Programa suradnje preuzmite na službenim stranicama Programa.